Project Description

VALUE MAKERS

  VALUE MAKERS פועלת כדי לעשות שינוי אמיתי ובר קיימא בחברה שבה אנחנו חיים, ולהביא את היחסים בין העסקים לבין האתגרים האנושיים והחברתיים לאיזון חדש וערכי, לתועלת כל הצדדים.   אנחנו מאמינים אנחנו מאמינים בקשר ההדוק בין שגשוג חברתי לשגשוג כלכלי. אנחנו מאמינים כי לעסקים שמור מקום מרכזי במתן מענה לאתגרים חברתיים וסביבתיים, וכי מעורבות כזאת הינה עבורם מנוע צמיחה משמעותי.   החזון שלנו: לקדם את הכלכלה העולמית החדשה, שבה מתקיימים יחסי גומלין ראויים בין החברה והעסקים, כלכלה שבה בה מתן מענה לאתגרים חברתיים מייצר עבור ארגונים עסקיים מקדמי צמיחה גבוהים.   אנחנו עושים אנחנו מעמידים את הניסיון הרב שלנו בעשייה חברתית, באסטרטגיות עסקיות וביצירת חיבורים בין מגזרי החברה והמשק השונים, וכן חשיבה יצירתית והרבה להט ומחויבות, כדי ליצור סימביוזה עסקית-חברתית פוריה.   אנחנו מעניקים לעסקים הזדמנות לצמוח באמצעות התמודדות עם אתגריים חברתיים מקומיים וגלובליים. אנחנו יוצרים הזדמנויות עסקיות המגלמות ערך משותף לחברה הכללית ולעסקים. אנחנו מסייעים לארגונים ולעסקים להעצים את השפעתם על העולם בו אנחנו חיים ולפתח טביעת אצבע חברתית מובהקת וייחודית. אנחנו פועלים לפיתוחו של “המגזרהעסקי-חברתיבישראל: עסקים פרטיים ותאגידים בעלי שתי מטרות מובהקות בעלות חשיבות זהה – מטרה ערכית ומטרה עסקית, אשר הישגיהם באים לידי ביטוי גם בשורת רווח כפולה (עסקית וחברתית). אנחנו מסייעים לפתח מנועי צמיחה כלכליים יעילים לעמותות ולמלכ”רים.   אנחנו משנים מציאות כבר למעלה מעשור שאנחנו פועלים בזירת היזמות החברתית ובתחום העסקים החברתיים. אנחנו חברים בוועדת ההיגוי של המאיץ העסקי-חברתי של בית איזי שפירא ומלווים יזמים עסקיים-חברתיים בקרן החברתית של  8200. במהלך השנים, צברנו ניסיון רב בייזום ובהקמה של עסקים-חברתיים וכן בייעוץ אסטרטגי לארגונים עסקיים ולארגונים חברתיים.

 • אנחנו מומחים בייעוץ אסטרטגי בתחום העסקי-חברתי ולפיתוח פעילויות מניבות הכנסה ושולטים בכלים ובמתודולוגיות לפיתוח רעיונות חדשניים ואסטרטגיות עסקיות-חברתיות. אנו מייעצים בתחום זה הן לארגונים חברתיים והן לארגונים עסקיים.
 • יש לנו ניסיון עשיר בתחום היזמות העסקית-חברתית ובפיתוח מיזמים פורצי דרך ומודלים המקדמים אימפקט חברתי בר-קיימא.
 • אנחנו בעלי היכרות מעמיקה וניסיון רב בעבודה עם המגזר הציבורי – הן בליווי תהליכי ייעוץ במשרדים ורשויות ממשלתיים והן בעבודה מול גורמים רלוונטיים למגזר השלישי ולתחום העסקים החברתיים.
 • יש לנו הבנה מעמיקה של התחום, היכרות עם בעלי העניין ויכולת מוכחת ביצירת שיתופי פעולה בין-מגזריים כבסיס להקמת עסקים-חברתיים.
 • אנחנו בעלי היכרות מעמיקה עם משרדי ממשלה ובעלי ניסיון בביצוע תהליכים אסטרטגיים בגופים ציבוריים.

המתודות והמודלים שלנו

 • מודל ה –Lean Startup כבסיס לפיתוח וניהול פעילות.
 • Shared Value Methodology – מתודולוגיות וכלים לפיתוח עסקים חברתיים, אשר פותחו על-ידי מייקל פורטר מאוניברסיטת הרווארד וחברת הייעוץ הבינלאומית FSG.
 • עקרונות ללמידה אסטרטגית לפי מודל Strategic Learning של Willie Pietersen מאוניברסיטת קולומביה.
 • פיתוח חדשנות על פי עקרונות Systematic Inventive Thinking וה-.Design Thinking

קידום שיתופי פעולה בין-מגזריים מתוך היכרות רחבת היקף עם הפעילות במגזרים העסקי, החברתי והציבורי אנחנו יוצרים שיתופי פעולה בין עסקים, ארגונים חברתיים ויזמים חברתיים ומפתחים עימם מודלים עסקיים-חברתיים חדשניים

אמיר נתן

השירותים שלנו

לעסקים

 • ייעוץ אסטרטגי להגדלת רווחים תוך יצירת אימפקט חברתי חיובי

ליזמים

 • ייזום וניהול של עסקים חברתיים, עם מודל צמיחה ייחודי
 • חממה לעסקים חברתיים

לעמותות וקרנות

 • יעוץ אסטרטגי בפיתוח פעילות מניבת הכנסה

יצירת קשר: 052-6967722 | amirn@valuemakers.co.il