Project Description

IVN – רשת הון סיכוי לישראל

בית של קרנות להשקעה בעסקים חברתיים. זכתה לאחרונה בקרן “יוזמה” חברתית ומנהלת מעל 30 מליון ₪ המוקדשים לעסקים חברתיים בתחום התעסוקה, פיתוח כלכלי והורדת יוקר המחיה, חינוך וטכנולוגיה. עד כה השקענו בלמעלה מ 30 עסקים חברתיים.  פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם כל משרדי הממשלה ומובילים את תחום העסקים החברתיים בישראל.