Project Description

קרן השקעות אימפקט, שמשקיעה ומקדמת עסקיים שעומדים בתו תקן חברתי מחמיר וגם מקצים אחוז ניכר מרווחיהם (מעל 10%) לקידום מטרה חברתית, מתוך כוונה להקצות באופן רציף ומובנה רווחים עיסקיים לצמצום פערים חברתיים.

הקרן מלווה כל עסק בו היא משקיעה בתהליך בהטמעת נהלי עבודה וקבלת תו תקן חברתי מחמיר (|B CORP) וכמו כן מחברת ויוצרת שיתופי פעולה בין העסק לגוף מלכ”רי, באופן המיטיב עם שני הגופים.

2B-Community הוקמה במטרה לבצע השקעות בעסקים או מיזמים עסקיים שמעוניינים בהשקעה לצורך צמיחה ומוכנים להתחייב לקוד אתי ולהקצאת חלק משמעותי מרווחי העסק לצורך קידום מטרה חברתית.

אנו בוחנים השקעות במגוון רחב של סוגי עסקים וסקטורים עסקיים, כשהקו המנחה הוא השקעה בעסקים המקיימים במקביל מחויבות חברתית ומצוינות עסקית. אנו מחפשים יזמים בעלי מומחיות מקצועית וניסיון ניהולי או יזמי בתחום בו הם שואפים לפעול, צוות חזק ואיכותי בעל מחויבות גבוהה לעסק, יתרון תחרותי ברור וצורך אותנטי למוצר או לשירות.

אנו ממוקדים בעסקים בהם נהיה שותף אסטרטגי הממנף ידע טכנולוגי, קשרים עסקיים, איתנות פיננסית וניסיון ניהולי ועסקי במטרה להגדיל משמעותית את סיכויי ההצלחה של העסק.

אנו מאמינים שאימפקט חברתי יכול להיות יתרון תחרותי של ממש, וכי בעתיד, כל החברות יהיו מחויבות למטרות חברתיות.

2B-Community  היא קרן אחות ל 2B-Angels, קרן השקעות הון סיכון בחברות טכנולוגיה צעירות.

יצירת קשר

שוקן 32, תל אביב
03-7718884/5/6
office@2b-community.com