Project Description

העמותה פועלת מזה עשור לצמצום הפערים בין המרכז לפריפריה הגאו-חברתית בארץ, באמצעות שתי אסטרטגיות מרכזיות: חממה לקהילות משימתיות וחממה ליזמות חברתית-עסקית. בשתי החממות אנו גאים להיות היזמים, המלווים והפלטפורמה ליצירת עשרות עסקים חברתיים משמעותיים בארץ.

השירותים שלנו בתחום העסקים החברתיים:

  • האב לעסקים חברתיים בבאר שבע
  • ליווי יזמים
  • ייזום והפעלה של עסקים חברתיים

יצירת קשר

רינגלבלום 86/6
08-853-8910
info@torhamidbar.org.il

torhamidbar.org.il