Project Description

ארגון לשינוי חברתי, שיקום ושילוב אנשים עם נכויות בשוק התעסוקה והפנאי. הארגון הינו ספק שירותים של משרד הבריאות, משרד הבטחון והרווחה ונותן שירות ל2500 משתקמים בישראל. הארגון מפעיל מספר מיזמים עסקיים חבתיים ובינהם “סיפור חוזר”, “ערכותי”, “יאללה מבלים אחרת” ,”כלב טוב” ו”משחק חוזר”.

חזון הקבוצה

החזון – יצירת הזדמנות אמיתית לשינוי, לאדם ולחברה

מטרת הקבוצה – קידום שינוי ויצירת הזדמנות חברתית שווה עבור אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, ופעילות לקידומם ושילובם התעסוקתי והחברתי בקהילה.

אבני היסוד:

* איכות – תשומת לב ומקצוענות בכל דבר אותו אנו עושים.
* עוצמה – אמונה בדרך, אופטימיות ותעוזה. הבחירה לא לוותר בכל דבר אותו אנו עושים.
* מובילות – פיתוח והובלה בכל תחומי העשייה, תוך שילוב הגורמים המקבילים בתחומי הפעילות.
* כבוד הדדי – קבלה והערכה של האחר.

קבוצת “שכולו טוב” מאמינה בתעסוקה כתנאי הכרחי בדרך לשילוב נכון בקהילה, להפחתת הסטיגמה, לתחושת מסוגלות ויצירת זהות חיובית.

מהות – שיקום תעסוקתי וחברתי, להיות כלי מסייע בקידום מסע ההחלמה האישי של כל מתמודד.
האמצעי – מיזמים שונים, הפועלים כיחידות משלבות וכוללים מלבד אימון והכשרה גם ליווי בהתנסויות והשתלבות בשוק החופשי.

בקבוצה כ-2300 מתמודדים ו 160 שכירים הפועלים ב 9 תחומים מרכזיים.

8 תחומים תעסוקתיים: מפעלים משלבים, דוכני “ערכותי”, “קפה טוב”, “סיפור חוזר”, “משחק חוזר”, “גוד סטייל” , כלב טוב, דנדשה

התחום החברתי: “יאללה- מבלים אחרת”, “מבלים פלוס” ו”סווא” במגזר הערבי – תכניות המבטאות תפיסה חדשנית ומתקדמת בתחום תרבות הפנאי והחברה

קבוצת “שכולו טוב” אינה מקבלת תרומות או מתנדבים, ומעודדת את עובדיה השכירים ואת המתמודדים המקבלים שירותים במסגרתה להתנדב ולתרום בעצמם לקהילה באמצעות עשייה חברתית. הקבוצה הינה ספק שירותים מוכר של משרד הבריאות, משרד הבטחון הביטוח הלאומי.

עקרונות השיקום בקבוצה

בכל התחומים של הקבוצה מושם דגש על העקרונות הבאים:

  • נורמטיביות וקהילה- סביבת עבודה ופנאי נורמטיבית ככל שניתן, המאפשרת לאדם לרכוש הרגלים, מיומנויות וכללי התנהגות הרלוונטיים לתרבות ולקהילה.
  • תהליך – יצירת תהליך שיוביל אל היעד התעסוקתי או החברתי הרצוי: בחירה- השגה- שמירה, כולל ליווי ושילוב בתעסוקה בשוק העבודה החופשי ובפנאי עצמאי.
  • שיקום תעסוקתי וחברתי המתבסס על עקרונות ההחלמה- תקווה, זהות חיובית, משמעות ואחריות
  • שיתוף- האדם במרכז, מכוון ומוביל את תהליך השינוי של עצמו.
  • מגוון רחב של אפשרויות בחירה, בהתאם לרצונו וצרכיו של כל אדם.

 

כל התחומים התעסוקתיים של הקבוצה פועלים על פי מודל “היחידה המשלבת”.

מודל מקצועי זה שפותח בקבוצה חותר לסייע למתמודדים להתנייד באופן מיטבי ברצף התעסוקתי תוך תמיכה וליווי קבועים ורציפים. המודל מציע טווח רחב של אפשרויות תעסוקה, אימון והכשרה המתקיימות במקביל, לבחירת המתמודד על פי רצונו האישי, בליווי מקצועי רציף. כל זאת, במטרה לסייע למתמודד להשתלב בהצלחה בעבודה המתאימה לו בשוק החופשי ולהתמיד בה לאורך זמן.

יצירת קשר

משרדים

טל’ – 08-9200050
contact@s-tov.co.il

מכירות

מר אוליביה אקנין
טל’ – 050-2001728
olivier@s-tov.co.il