Project Description

קוביית רוטשילד – מרכז הדרכה, הכשרה וליווי לעשייה חברתית אפקטיבית המבוסס על סימולאטור אינטראקטיבי חדשני וחוויתי.
המרכז היחידי בארץ ובעולם, המדמה את המרחב החברתי ומציע חוויה התנסותית מעובדת, המאפשרת למידה והפקת לקחים מטעויות בטרם יישומם בפועל, באמצעות סימולציות שונות המזמנות שינוי תודעתי, רכישת ידע וכלים יישומים.

המרכז מציע “תפירת חליפה” – פתרון הדרכתי ייעודי מותאם לצרכי הלקוח,
מגוון המסלולים שלנו פותחו ע”י מומחים בתחומם מהמגזר השלישי, מעולם האקדמיה ומעולם העסקים והתוכן שלהם נבנה בהתאמה לקהלי יעד שונים:

מגזר שלישי – יזמים חברתיים, עמותות וארגוני תשתית;
מגזר עסקי – תאגידים, ארגונים ועסקים קטנים ובינוניים;
מגזר ציבורי – סוכני שינוי בהווה (רשויות מקומיות, מקבלי החלטות) ובעתיד (חיילים, בני נוער, שנות שירות) וקהל רחב.
הסימולאטור מתבסס על מעגל למידה ועל תהליכים ארוכי טווח:
המחשת צורך – הקניית ידע וכלים מקצועיים – התנסות סימולאטיבית – עיבוד החקר – מה הלאה?

השירותים שלנו בתחום העסקים החברתיים:

  • הכשרות והדרכות לארגונים לשינוי חברתי

יצירת קשר

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע
050-2029732
lirazdo@bgu.ac.il

אתר אינטרנט