Project Description

הזרוע הביצועית המרכזית ליישום מדיניות העירייה בנושא צעירים בעיר בגילאי 20-40. צעירים במרכז מהווה ”במה” חברתית-תרבותית משמעותית לפיתוח ומימוש פוטנציאל כלל הצעירים בירושלים, תוך שימת דגש על פיתוח אישי וחברתי, מעורבות קהילתית, מתוך מגמה לקשירת עתידם של הצעירים במרקם החיים בעיר. המרכז מפעיל את ‘גם וגם, חממה ראשונה מסוגה לעסקים חברתיים ירושלמים קיימים. החממה מקנה ליווי ומנטורינג, כלים והכשרות, אנשי מקצוע, חלל עבודה ונטוורקינג לעסקים המשתתפים בה.

יצירת קשר

שבטי ישראל 22, ירושלים
02-623-2224