Project Description

עמותת טופז – ליזמות וחדשנות חברתית (ע”ר) הינה חממה ליזמים ומיזמים חברתיים בעלי השפעה רחבה, אשר מלווים מתחילת דרכם ועד הפיכתם לעצמאיים.
עמותת טופז נוסדה בשנת 2000 על ידי קבוצת יזמים ולאורך השנים פותחה כמודל עבודה ייחודי המסייע ליוזמות חברתיות חדשניות לצמוח ולפעול תחת פלטפורמה מלווה ותומכת המאפשרת את קידום וביסוס המיזם, משלב התהוותו ועד לעצמאותו הארגונית.

טופז חותרת לקדם ולהעשיר את התרבות היזמית ואת החינוך ליזמות בתחום החברתי והקהילתי באמצעות חממה המעניקה ליזמים חברתיים מגוון רחב של כלים ארגונים ומקצועיים למימוש חזונם.

מודל החממה של טופז מתחלק לשלושה חלקים עיקריים:
1. שלב ההאצה – פיתוח אסטרטגיות להגשמת מטרות המיזם ופיתוח תכנית עבודה עסקית-חברתית.
2. שלב ההזנק – פיתוח המיזם תחת חסות העמותה מבחינה מקצועית, משפטית ופיננסית.
3. שלב ההמראה – הערכות משפטית ועסקית לקראת היפרדות והקמת ארגון בר קיימא.

ייחודה של החממה בזירת היזמות הישראלית ניכר במאפיינים הבאים:
• מיזמים חברתיים התומכים בקידום שינוי חברתי.
• החממה משמשת כפלטפורמה ארגונית להקמה של מיזמים חברתיים.
• החממה מתמקדת בטיפוח מיזמים בעלי פוטנציאל אימפקט גבוהה וחותרת להגיע לקהלי יזמים ייחודיים כגון: יזמים מהחברה הערבית, יזמי שכפול, יזמים מהגיל השלישי, יזמים של שותפויות חברתיות וכדומה.
• החממה מקדמת את המיזמים על ידי ליווי מקצועי (מנטורינג) לאורך זמן המבוסס על אנשי מקצוע מובילים בעלי ידע ניסיון מוכח בתחום היזמות החברתית.
• החממה משלבת ידע ייחודי בתחום של יזמות פיתוח ויזמות שכפול להשגת אימפקט חברתי.
• החממה על יזמיה ומתנדביה מהווה קהילה מקצועית המקדמת שיתופי פעולה ותמיכה הדדית.
• החממה מסייעת ליזמי הבית להקים ארגון עצמאי.

השירותים שלנו בתחום העסקים החברתיים:

  • אקסלרטור ליזמים חברתיים
  • הכשרות והרצאות
  • האקטונים

יצירת קשר

הלח”י 27 בני ברק
052-335-9159
info@topaz.org.il

topaz.org.il