Project Description

ארגון מתן משקיעים בקהילה מתמחה במכלול ההיבטים של ההשקעה הקהילתית ומסייע לחברות ועסקים בפיתוח השקעה שתורמת לקידום אחריות חברתית תאגידית ובו בזמן יוצרת שינוי חברתי בעל משמעות. השותפויות הנוצרות בעלות ערך רב הן לצד העסקי והן לצד החברתי ותורמות להיכרות ומעורבות בין המגזרים. במתן ארגז כלים רחב וייחודי הכולל מגוון רחב של אפשרויות להשקעת משאבים הכולל בין היתר עסקים חברתיים.

יצירת קשר

יעבץ 33, תל אביב
03-5602121
info@matanisrael.org.il

http://www.matanisrael.org.il/