Project Description

המכון למשפט ופילנתרופיה הוקם בשלהי שנת 2014 לקידום מחקר אקדמי רב תחומי ויישומי אודות פילנתרופיה עם דגש מיוחד על פילנתרופיה בישראל. בהקשר זה פועל המכון לקידום מחקר אודות עסקים חברתיים, תפקידה של פילנתרופיה בהצמחת זירה זו ובחינת היחס בין מימון פילנתרופי למימון עסקי בהתפתחות שדה העסקים החברתיים בישראל.

המכון למשפט ופילנתרופיה נוסד כגוף מחקרי פורץ דרך, המהווה קטליזטור לשינוי חברתי של הגב’ דפנה מיתר נחמד והגב’ עדנה פסט אליהן הצטרפו תורמים מייסדים ושותפים נוספים ובהן הגב’ עירית רפפורט, הגב’ מרשה ריקליס, ומר זאב פלדמן המייצג את קרן פעמי תקווה.

בראש המכון עומד פרופ’ יורם מרגליות ומנהלת אותו עו”ד גליה פיט.

המכון פועל בכמה מישורים:

• קידום מחקר רב-תחומי ויישומי, המאגד ידע ויכולות של מומחים מיחידות בכל רחבי הקמפוס: משפטים, כלכלה, מדעי המדינה, ניהול, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה ועוד.
בין נושאי המחקר: בחינת דפוסי נתינה, מניעים וחסמים ובחינת הזדמנויות להצמחת פעילות פילנתרופית מגוונת – של בעלי יכולת, משקי בית ותאגידים; כלים משפטיים חדשניים לקידום הפעילות הפילנתרופית; הקשר בין תרומה פילנתרופית לבין השקעה אחראית הנושאת תשואה ומדיניות בתחום ההשקעות החברתיות ו”המגזר הרביעי”; תמריצי מס אופטימליים לתורמים; מודלים לשותפויות בתוך הקהילה; שותפויות עם המגזר הציבורי; פעילותן של קרנות פילנתרופיות; ועוד;
• פיתוח מסד נתונים בתחום הנתינה בחברה הישראלית (Giving in Israel) שישמש בסיס ידע, מקור למידע למחקר ובסיס להשוואה מחקרית וישרת גם את קהילת הפילנתרופיה לטיוב פעילותה;
• פיתוח כלים של חקיקה, רגולציה ומיסוי לתמיכה בפעילות הפילנתרופית בישראל;
• הכשרת דור חדש של משפטנים שיתמחו ברגולציה של פילנתרופיה, ויקדמו באמצעותה שינוי חברתי;
• מתן במה לדיאלוג ולחילופי רעיונות בין הגורמים השונים של הפעילות הפילנתרופית:, פילנתרופים פרטיים, קרנות, עמותות, המגזר העסקי והממשלה;
• כנסים בינלאומיים המאפשרים שיתוף דעות, למידה הדדית ופיתוח כיוונים חדשים בפילנתרופיה בישראל ובעולם;
• תמיכה במדיניות ובקבלת החלטות בדרגים השונים במגזר הציבורי, באמצעות שיתופי מידע, הצגת תוצרי מחקרים וייעוץ מקצועי – במטרה לקדם מפנה אמיתי בגישת הרשויות לפילנתרופיה הישראלית.

השירותים שלנו בתחום העסקים החברתיים:

  • מחקר

יצירת קשר

אוניברסיטת תל אביב
03-6405547
gfeit@post.tau.ac.il

אתר אינטרנט