Project Description

יועץ לפיתוח ארגוני ולניהול שינוי משנת 1980 בין היתר בצה”ל וכשותף בחברת הייעוץ Upgrade. הקים וניהל את התכנית לתואר שני ביעוץ ארגוני בבית הספר למנהל עסקים ע”ש רקנאטי באוניברסיטת תל-אביב.

 מרצה בתחומי ההתנהגות הארגונית, ניהול שינוי ופיתוח ארגוני.

חבר ההנהלה של א.י.פ.א. וראש ועדת הכנסים, מייסד ועורכו הראשון של  כתב העת ‘פיתוח ארגוני בישראל’.

מתמחה בתחום האתיקה, האחריות החברתית והעסקים החברתיים ושותף בפורום העסקים החברתיים.

חבר ברשתות בינלאומיות כמו Society of Organizational Learning (SOL), Future Search Network, ובועדת הביקורת של הסתדרות הפסיכולוגים (הפ”י).

יצירת קשר

www.upgrade.co.il
Ydror@upgrade.co.il