Project Description

ג’וינט ישראל הוא הזרוע של ארגון הג’וינט העולמי בישראל. ג’וינט ישראל עוסק בקידום איכות החיים, שיוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הישראלית. הארגון פועל בקרב אוכלוסיות ללא הבחנה דתית, לאומית או פוליטית. ג’וינט ישראל נמצא במוקד העשייה של הג’וינט העולמי, הפועל זה מאה שנים למען יהודים בעוד 70 מדינות ברחבי העולם.

ג’וינט ישראל הוא ארגון א-פוליטי הפועל בשותפות עם ממשלת ישראל, הרשויות המקומיות, המגזר השלישי והמגזר העסקי, וכן עם תורמים מהארץ ומהעולם. הארגון מאתר צרכים בקרב הקבוצות שלהן הוא מחוייב, ויחד עם שותפיו מפתח תכניות חברתיות הנותנות להן מענים. תכניות הארגון ועשייתו נוגעים במאות אלפי ישראלים ומבטאים את המאמץ הבלתי פוסק של ג’וינט ישראל להבטיח שלתכניותיו תהיה השפעה ברמה הלאומית על מנת לתרום ליכולתה של החברה בישראל לדאוג לרווחת כל אזרחיה, לפעול לצמצום פערים ולקדם חוסן וצדק חברתי.

תמונות: דן חיימוביץ

בג’וינט ישראל אגפים שונים המסייעים לאוכלוסיות החלשות בישראל:

אשל לחיזוק מעמד הזקנים בחברה

אשלים למען ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון ובני משפחותיהם

תבת ליציאה ממעגל העוני על ידי תעסוקה

אגף צעירים וקליטה למען שילוב צעירים ועולים בחברה

מסד נכויות לסיוע לאנשים עם מוגבלות

מכון אלכא למנהיגות וממשל לפיתוח מנהיגות תלת מגזרית

ג’וינט ישראל פועל לקידום תחום העסקים החברתיים בישראל באמצעים מגוונים ובהם: תמיכה בעסקים חברתיים קיימים, תמיכה ביזמות של עסקים חברתיים בכלל, ועסקים המקדמים את אוכלוסיות הג’וינט בפרט, חיזוק האקוסיסטמה של העסקים החברתיים בישראל, פיתוח שותפויות בין הממשלה ורשויות מקומיות, המגזר העסקי וארגוני חברה אזרחית לקידום עסקים חברתיים ופיתוח הכשרות רלוונטיות.

השירותים שלנו בתחום העסקים החברתיים:

 • פיתוח שותפויות תלת מגזריות לקידום עסקים חברתיים
 • יזום, הקמה ופיתוח של עסקים חברתיים
 • פיתוח ידע, מיומנויות ומודעות לתחום העסקים החברתיים

מידע נוסף:

תכנית משותפת לג’וינט ישראל, הרשות לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ומרכזי הצעירים בתל- אביב, נתניה וירושלים

ג’וינט ישראל מקדם הקמת עסקים חברתיים על גבי תשתיות הג’וינט באמצעות מעטפת שירותי תמיכה וליווי ליזמים, משלב פיתוח המודעות לעסקים חברתיים ועד להקמת העסק וביסוסו. כיום התכנית מלווה 19 עסקים חברתיים בשלושה מרכזי צעירים (נתניה, תל אביב וירושלים) והיא צפויה להתרחב ליישובים נוספים בשנה הקרובה.

 

מעטפת שירותי תמיכה והליווי ליזמים, עד להקמת העסק וביסוסו כוללת:

 1. אבחון וזיהוי כישורים ומיומנויות היכולות להוות בסיס לתעסוקה עצמאית.
 2. מסוגלות יזמית- חיזוק הדימוי האישי ומיומנויות אישיות-יזמיות
 3. ייעוץ וליווי עסקי הכולל בניית תכנית עסקית- חברתית, ייעוץ בנושאים כגון: שיווק, ניהול פיננסי, תמחור, תכנית חברתית לקראת הקמת העסק החברתי.
 4. סדנאות, קורסים והכשרות מקצועיות.
 5. ליווי אישי במטרה לתרגם את התכנית העסקית- חברתית לתכנית עבודה אופרטיבית ולסייע ביישומה. ליווי מקצועי של תשתית התכנית הקיימת.
 6. קבוצות עמיתים – פורום יזמים.
 7. קשר עם מוסדות ונותני שירותים הכוללים הפניה לרכישת ידע מקצועי על פי הצורך, הפנייה לקרנות סיוע מקורות מימון ועוד.
תכנית משותפת לג’וינט ישראל, משרד הרווחה-השירות לשיקום מקצועי תעסוקתי והקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח לאומי

מפעלים מקדמי תעסוקה מספקים תעסוקה לאנשים עם נכויות מסוגים שונים. מטרת התכנית היא העצמת האוכלוסייה המועסקת במפעלים באמצעות קידום תעסוקה מקצועית שתביא לידי ביטוי את יכולות העובדים, שיפור בסביבת העבודה והעלאת הגמול שמקבלים העובדים בעבור עבודתם תוך שאיפה לקיום יחסי עובד מעביד בין המפעל למועסקים (בניגוד למצב הקיים היום). תכנית הפילוט תלווה ארבעה מפעלים בדרום הארץ לשם גיבוש מודלים לפיתוח מפעלים מקדמי תעסוקה כמפעלים חברתיים רווחים ברמה הלאומית.

תהליך הליווי כולל:

 1. מיפוי מקצועי של המשאבים הפיזיים והאנושיים הזמינים במפעלים
 2. איתור יזמים פרטיים לשותפות בהליך פיתוח המפעל החברתי הרווחי
 3. מינוי מנטור למנהל המפעל
 4. ליווי בפיתוח התכנית העסקית למפעל
 5. ליווי בגיבוש שיתוף הפעולה בין הגורם המפעל החברתי לבין היזם הפרטי
 6. ליווי בהליכי התמיכה הכלכלית של הקרן לפיתוח שירותים לנכים במפעל
 7. ליווי הפעילות היצרנית של המפעל למשך 12 חודשי הפעילות הראשונים לאחר הכנסת קו הייצור החדש
 8. ליווי אל מול קרן IVN יוזמה לפיתוח והרחבת הפעילות
תכנית משותפת לג’וינט ישראל-תבת, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון, קוביית רוטשילד שבאוניברסיטת בן גוריון, התאחדות התעשיינים והעסקים המשתתפים.

מטרת התכנית היא לפתח עסקים חברתיים מתוך עסקים רגילים. התכנית תפתח תורת עשייה, מודל עבודה גנרי והדרכות לפיתוח, להקמה ולניהול של עסקים-חברתיים שמקורם ביוזמה של ארגון מהמגזר העסקי. התכנית פועלת אל מול סטודנטים בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון ואל מול שישה עסקים  בשניים מהם כבר הוקמו עסקים חברתיים.

העסקים המשתתפים בתכנית מקבלים ליווי מסטודנטים לניהול מאוניברסיטת בן גוריון  ומיועצים מקצועיים הכולל את מיפוי נכסי הארגון, המוצרים והשירותים הנוכחיים, וכן את קהלי היעד הנוכחיים. גיבוש חלופות אפשריות להקמת עסק חברתי ביוזמת הארגון, בהתבסס על מיפוי איומים, הזדמנויות, חוזקות וחולשות. גיבוש אסטרטגיה מתך החלופות הקיימות, כתיבת תכנית עסקית והקמת העסק החברתי.

הסטודנטים המשתתפים בתכנית מקבלים הכשרה אקדמית ופרקטית בליווי והקמה של עסקים חברתיים כחלק מאסטרטגית הצמיחה של עסקים קיימים.

פיתוח ויישום המודלים של התכנית מלווים במחקר מעצב על ידי מכון ברוקדייל. תוצאות המחקר המלווה יהפכו למודל הפעלה גנרי להקמת עסקים חברתיים על ידי ארגונים עסקיים.

תכנית משותפת לג’וינט ישראל והרשות לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.

הכשרת יועצים עסקיים מנוסים כיועצים מומחים לעסקים חברתיים. ההכשרה מתבצעת בשני עולמות תוכן- עולם הארגונים החברתיים על ערכיו ודרכי התנהלותו ועולם העסקים החברתיים והאתגרים הייחודיים העומדים בפניו. הקורס התקיים בשני מחזורים והכשיר כ-30 יועצים.

 

נושאים מרכזיים בקורס:

 • הרקע ההיסטורי לצמיחת תופעת העסקים החברתיים בעולם ובישראל
 • מגוון וסוגי הארגונים החברתיים ותחומי הפעולה הייחודיים
 • ארגונים חברתיים הלכה למעשה – היכרות עם דרכי הפעולה של ארגונים חברתיים
 • אתגרי המימון ומקורות מימון, שיווק ,היבטים משפטיים מחיי היומיום של  ארגונים חברתיים בישראל.
 • עקרונות הייעוץ העסקי חברתי- דילמות ייחודיות בייעוץ לעסק חברתי.
 • כיצד מעריכים תוצאות ותפוקות  של עסקים בעלי שורה תחתונה כפולה, מודל ה- SROI , Balanced scorecard,  GRIIS
 •  יום סיור להכרות מעמיקה עם עסקים חברתיים מסוגים שונים
ג’וינט ישראל מעניק סיוע לעסקים חברתיים באזור הדרום אשר נפגעו כתוצאה מהלחימה בצוק איתן

באמצעות ליווי עסקי המסייע לעסק החברתי לצמוח ולהשתקם וסיוע כספי מיידי לכיסוי חובות אליהם נקלעו בשל הפסקת הפעילות.

 

שלבי התכנית:

 1. אבחון עסקי- הבנת האתגרים בפניהם ניצב העסק, בניית תכנית עבודה והצמדת יועצים מתאימים. יבוצע ע”י המלווה העסקי.
 2. תהליך ייעוץ- כ 40 שעות ייעוץ עם יועץ/ים עסקיים בתחומים רלוונטיים, התהליך ילווה ע”י המלווה העסקי ובסופו היועצים יגישו סיכום תהליך ותכנית עסקית מתאימה.
 3. מענק מותנה- מענק אשר מותנה בתהליך הייעוץ ויישומו, עד -20,000 ₪ לכל עסק בהתאם לצרכיו.
תכנית משותפת לג’וינט ישראל-תבת והרשות לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה

הכשרה זו נועדה לסייע ליזמים ובעלי עסקים חברתיים לרכוש את הידע והכלים הנחוצים בכדי להקים ולנהל את העסק החברתי באופן מיטיבי.

בשלב הפיילוט של התכנית ייפתחו 2 קורסים, אחד באשדוד והשני בתל אביב, ובכל קורס ישתתפו 15 יזמים. לאחר גיבוש מודל הקורס הוא יוטמע ויופץ באמצעות מרכזי המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים בכל רחבי הארץ.

יצירת קשר

גבעת הג’וינט שדרות וולפסון, ירושלים.
02-655711
jdc-info@jdc.org.il