Project Description

אסקו היא מרכז יזמות ופיתוח של עסקים חברתיים. אנו מתמקדים בהקמה ופיתוח של מיזמים עסקים חברתיים ואנו עושים זאת בתהליך משותף עם עמותות, ארגונים ויזמים. במסגרת תהליך הייזום אנו מבצעים את כל הנדרש כדי להקים את המיזם בפועל,ביעילות ומקצועיות, ופועלים בכל השלבים הבאים: מיפוי רעיונות, תכנון והיתכנות, הקמה בפועל , ייצוב ופיתוח.

העסקים החברתיים שאנו מקימים מגוונים ופועלים בתחומים רבים כמו חינוך, טכנולוגיה, חיזוק הפריפריה, שילוב אוכלוסיות מוחלשות בתעסוקה, קיימות ואיכות סביבה ועוד.

השירותים שלנו בתחום העסקים החברתיים:

  • פיתוח עסקים חברתיים
  • הכשרות והרצאות

יצירת קשר

ההגנה 34 ת”א
054-6644370
info@esco-center.co.il