Project Description

באמצעות שלנו, אלמה גדות פרז מסייעת לפילנתרופים עצמאים להשקיע ולתרום בישראל בדרכים יצירתיות וחדשניות. בין היתר, לקוחותינו נותנים מענקים למיזמים חברתיים-עסקיים ומעודדים צמיחה של מיזמים כאלו באמצעות תכניות פילנתרופיות והשקעות חברתיות.

Shelanu Advisors מאפשרת ליותר ויותר אנשים לגבש זהות ופעילות פילנתרופית עצמאית בישראל ובכלל זה כניסה לעולם העסקים החברתיים וההשקעות החברתיות. בהובלת אלמה גדות פרז, מומחית מדיניות עם ניסיון בין לאומי והתמחות בשדה העסקים החברתיים וההשקעות החברתיות, לקוחותינו מסייעים ליזמים חברתיים לחפש פתרונות חדשניים ואיכותיים לאתגרי החברה והכלכלה הישראלית. השירותים שלנו מתמקדים בפילנתרופים ובמשקיעים וכוללים בניית אסטרטגיה, יצירת שותפויות, ניהול שותף של הנתינה וההשקעה השנתית. לעיתים, כחלק מעבודתנו עבור התורמים והמשקיעים, נעזור לארגונים לבנות יכולת ונספק ייעוץ אסטרטגי ממוקד.

השירותים שלנו בתחום העסקים החברתיים:

  • יעוץ אסטרטגי

יצירת קשר

www.shelanuadvisors.com
info@shelanuadvisors.com