מי אנחנו?

הפורום לעסקים חברתיים בישראל מורכב מבעלי עניין מרכזיים בקידום נושא העסקים החברתיים בישראל ובהם ארגוני חברה אזרחית, ארגוני תשתית, קרנות, חממות, מאיצים, מרכזי הכשרה, חוקרים, משפטנים, יועצים, יזמים ומנהלים של עסקים חברתיים.

זכות יוצרים וזכות שימוש

המידע הכלול באתר הפורום לעסקים חברתיים מובא בצורה חופשית ובחינם. בהעדר הגדרה אחרת, המידע והשימוש בו ניתנים בכפוף לתנאי רישיון Creative Commons. המשתמשים רשאים לעשות שימוש בחומר לפי עקרונות License Deed Creative Commons-ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל, כפי שיתעדכן מעת לעת. בכל מקרה של פרסום תכנים תחת רשיון זכויות יוצרים שונה, פרסום רשיון זכויות היוצרים הרלוונטי לתוכן יעשה על ידי הגורם המפרסם ובאחריותו.

פרסום תכנים באתר הפורום לעסקים חברתיים

התכנים באתר הפורום לעסקים חברתיים מתפרסמים בשם יוצריהם ובאחריותם הבלעדית. פרסום חוזר של תכנים או פרסום של תכנים מתורגמים יכלול הפניה לפרסום המקורי. בכל מקרה של חשד להפרה של תנאי השימוש באתר ובכלל זה של הפרת זכויות יוצרים יוסרו התכנים מן האתר ללא התראה עד לבירור הטענה. לתלונה על חשד להפרת זכויות יוצרים באתר אנא פנו אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר.

אינדקס עסקים חברתיים וגורמים תומכים

אתר הפורום לעסקים חברתיים כולל אינדקס עסקים חברתיים, ארגונים תומכים ויועצים. ההופעה באינדקס מוגבלת למיזמים עסקיים-חברתיים ולארגונים המספקים שירותי תמיכה יעודיים למיזמים עסקיים-חברתיים. יועצים יופיעו באינדקס בתנאי שעברו הכשרה ייעודית ליעוץ לעסקים חברתיים או אם צברו נסיון מוכח בייעוץ לארבעה עסקים חברתיים לפחות. ההופעה באינדקס אינה כרוכה בתשלום. הפרסום באינדקס הינו באחריות הבלעדית של בעלי העסק החברתי / הגורם התומך.

השימוש על אחריותך בלבד

המידע מוצע כמות שהוא, “As Is”, והפורום לעסקים חברתיים או מי מחבריו אינם נושאים באחריות לגביו או להתאמתו לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.

המידע באתר מסופק על-ידי אנשים וגופים שונים העוסקים בנושאים הנדונים באתר, והם מספקים את המידע בהתנדבות ולפי מיטב ידיעתם והבנתם. המידע מוצג באתר הפורום לעסקים חברתיים במטרה לקדם מודעות וידע בתחומי העסקים החברתיים ללא כל התחייבות שהמידע ממצה, נקי מאי-דיוקים וכד’.

המידע מוזן לאתר בהדרגה ואינו בהכרח מידע מלא ועדכני, ייתכן וייקח פרק זמן בטרם יתווספו עדכונים ויתוקנו ליקויים, כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ”ב. הפורום לעסקים חברתיים יפעל לתיקון הליקויים מרגע שיוודע אליהם בהקדם האפשרי.

הפורום לעסקים חברתיים שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות ההגדרה הנהוגה באשר לעסקים חברתיים ומיזמים עסקיים-חברתיים, מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי ימצא לנכון, בהתאם להחלטה הפורום וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.