פרסום זה הוא החמישי בסדרת פרסומי ארגז כלים שפותחו על ידי צוות “עשינו עסקבציונות 2000. בארגז כלים זה יתוארו ויודגמו כלים ופרקטיקות לניהול משאבי האנוש בעסק חברתי מכוון תעסוקה. במקרה של “עשינו עסק” מדובר באוכלוסיית נוער בסיכון, אך הכלים אשר יובאו כאן רלוונטיים לכל עסק חברתי שבו לתעסוקה ערך שיקומי או חברתי משמעותי. בפרסום זה נתמקד עבודה עצמאית של בני הנוער,לצפיה בחלק הראשון של ארגז הכלים לחצו כאןלהורדת ארגז הכלים המלא בפורמט להדפסה לחצו כאן.


פרידה של הנער/ה מהמיזם יכולה לקרות משתי סיבות:

 1. חוסר התאמה למסגרת המיזם.
 2. סיום תקופה מוגדרת של הנער/ה במסגרת המיזם לקראת מעבר למסגרת אחרת (צבא, עבודה).

תהליך הפרידה משלב את כלל המערכות העובדות עם הנער/ה, ולכן גם במסגרת המיזם עלינו לבנות תהליך מובנה ומכיל, שיאפשר סיום וסגירת פרק אופטימית ומעבר בשל ובריא לחלק הבא בחייו/ה.

מטרות

ללוות את הנער/ה מעשית ורגשית בשלבי הפרידה והמעבר למסגרת חדשה.

לסייע לנער/ה בפיתוח אסטרטגיית התמודדות חיובית ובונה לעתיד.

להעניק לנער/ה כלים מעשיים להתמודדות עם פרידה ושינויים, שיסייעו להשתלבות עתידית בחיים הבוגרים והתעסוקתיים (חשיבה חיובית, חיזוק הביטחון העצמי, פיתוח עצמאות, התמודדות עם מצבי כישלון, עמידה במשימות ויעדים, התמדה ועוד).

איך עושים את זה?

הכנה מקדימה: קביעת תאריך היעד, הגדרת התהליך ציפיות ויעדים.

הכלה והמשגה: המשגה של משמעות הפרידה והרגשות העולים ממנה והכלתם;  וידוא תחושת הבהירות של הנער/ה לגבי התהליך; ציון חוזקות, תכונות וערכים של הנער/ה, מיומנויות חברתיות וכישורי חיים.

פרידה מהקבוצה: עריכת אירוע חגיגי; המשכיות;  הגדרת מי שלוקח על עצמו תפקידים שבוצעו ע”י הנער/ה; שמירה על קשר.

פרידה אופטימית ואופטימלית: הדגשת תחושת ההישג ותרומתו למיזם, הבעת הערכה כלפי יכולת ההתמדה, המאמצים והדרך שעשה הנער/ה; הגדרת אפשרויות לקשר עתידי וסוג הליווי שניתן להציע;  חשיבה על עתיד תעסוקתי.

 • יש להקדיש לתהליך הפרידה מחשבה ותכנון באופן כללי, ולהתייחס גם באופן אישי לכל נער/ה לפי צרכיו/ה.
 • יש לאפשר זמן לתהליך פרידה בריא ובונה ולהיות מוכנים אליו. מומלץ שתהליך הפרידה יהיה ארוך והדרגתי,
 • יתבצע בשיתוף הנער/ה ויכלול תאריך יעד לעזיבה, וכן רצף של מספר שלבים ויעדים ספציפיים לאותה תקופה )למשל
 • תפקידי חניכה במיזם, תפקידים ארגוניים יותר, למידה של כתיבת קורות חיים ועוד(.

בכל שלבי התהליך עלינו לפעול על פי עקרונות אלו

 • גישה חיובית ושיקוף הצלחות
 • ליווי התהליך בתיאום עם גורמים נוספים
 • מעורבות הקבוצה בתהליך

דגשים ונקודות למחשבה

 • חשוב להדגיש את תרומתו/ה של הנער/ה למיזם לאורך התקופה, ומה הרוויחו מכך הצדדים השונים (הנער/ה, הקבוצה, המיזם).
 • ליווי התהליך בתיאום עם גורמים נוספים חשוב ליצירת השלמה של מעגל הפרידה והכלה של הרגשות העולים ממנו בכל תחומי החיים.
 • מעורבות הקבוצה בתהליך הפרידה חשובה מאוד להצלחתו. הקבוצה מודעת לתהליך שהנער/ה עובר ולוקחת חלק לאורך הדרך ובשלב הסיום (מסיבה, פידבקים, אלבום תמונות, תמיכה ועוד).
 • כיצד מגדירים תקופת עבודה ובאיזה שלב מתחיל תהליך הפרידה? ממחקר שנערך בשנת 2008 על משתתפי תכנית ‘עשינו עסק’ נמצא כי הנער/ה מגיע/ה למיצוי פוטנציאל ההתקדמות שלו/ה לאחר 8 חודשים (נתון זה משתנה לפי סוג המיזם: תדירות העבודה, עקומת הלמידה המקצועית הנדרשת וכו’).
 • חשוב לזהות את הנקודה שבה הצוות “נלחם” על הנער/ה יותר מאשר הנער/ה רוצה “להילחם” עבור עצמו/ה, והאם עדיף להיפרד.
 • איך יוצרים שיקוף מחזק גם אצל נער/ה שעוזב/ת על בסיס חוסר התאמה?
 • כדאי לראות בכל מקרה האם הפעולות הטקסיות (מסיבת פרידה, מתנה, בונוס וכו’) מתאימות גם לנער/ה שעוזב/ת בשל חוסר התאמה.
 • חשוב להיות ערים למורכבות הרגשות הקיימים מתחת לפני השטח, תוך כדי התמקדות ברגשות הגלויים שמפגין הנער/ה.

לסיכום

כל נער/ה עשוי/ה להגיב בצורה שונה לתהליך הפרידה – הדחקת רגשות, כעס, בריחה, נסיגה באיכות הקשר ובמקצועיות, מיקוח ומחאה; הנער/ה עשוי/ה לנסות לדחות את הקץ בכל דרך שהיא. משום כך, לרכזי המיזם תפקיד חשוב בהובלת תהליך הפרידה ובהתנהלותו. המידה שבה אנו שלמים עם התקדמות הנער/ה ועם השחרור שלו/ה מהמסגרת תקבע בצורה משמעותית את מבנה תהליך הפרידה ואת קצב התהליך.

התאמת התהליך לצורכי הנער/ה, הכלתו/ה ופירוש נכון של רגשותיו/ה יביאו לפרידה מעובדת ובריאה של בני הנוער מהמיזם ויקלו את השתלבותם בחיים הבוגרים והתעסוקתיים.