פרסום זה הוא הרביעי בסדרת פרסומי ארגז כלים שפותחו על ידי צוות “עשינו עסקבציונות 2000. בארגז כלים זה יתוארו ויודגמו כלים ופרקטיקות לניהול משאבי האנוש בעסק חברתי מכוון תעסוקה. במקרה של “עשינו עסק” מדובר באוכלוסיית נוער בסיכון, אך הכלים אשר יובאו כאן רלוונטיים לכל עסק חברתי שבו לתעסוקה ערך שיקומי או חברתי משמעותי. בפרסום זה נתמקד עבודה עצמאית של בני הנוער,לצפיה בחלק הראשון של ארגז הכלים לחצו כאןלהורדת ארגז הכלים המלא בפורמט להדפסה לחצו כאן.


ישיבת הצוות מתקיימת אחת לשבוע ומשתתפים בה כל עובדי המיזם. מטרת המפגש, שמועבר בשיתוף המנהל/ת העסקי/ת, הרכז/ת הטיפולי/ת ובני הנוער, היא לקדם ולהשיג יעדים עסקיים וחברתיים העומדים בבסיס המודל של המיזם. העובדים זכאים לתשלום מלא על השתתפות בישיבת הצוות על פי חוק.

מטרות

 הפיכתם של הנערים מעובדים זוטרים לשותפים בניהול העסק ובהתנהלותו.

גיבוש קבוצת התייחסות חיובית וחיזוק תחושת השייכות והמחויבות לקבוצה.

מקום לביטוי עצמי ככלי לפיתוח האחריות האישית ויכולת קבלת ההחלטות.

 התייעלות המיזם, שיפור היכולת והביצועים המקצועיים.

 רכישת מיומנויות חברתיות.

איך עושים את זה?

 1. יצירת שגרה קבועה לישיבות הצוות.

 • הגדרת מועד קבוע (יום ושעה) שאליו מחויבים להגיע כל עובדי המיזם.
 • הגדרת כללי התנהגות: שימוש בטלפונים סלולאריים, איחורים, היעדרויות, נהלי דיון ועוד.
 • כתיבת פרוטוקול והפצתו לכל השותפים ובעלי העניין במיזם.
 • תוכן הישיבה: מי קובע את התכנים, מי מוביל את הישיבה. רצוי לאפשר גם לבני הנוער לנהל חלקים בישיבה.
 1. קביעת מסגרת תכנית קבועה לישיבה.

דיווח עסקי: ע”י המנהל העסקי הוצאות והכנסות, מכירות ושיווק, תהליכי ייצור, לקוחות, תכנון מיידי וארוך טווח, פיתוח עסקי.

נושאים חברתיים: ע”י הרכז הטיפולי גיבוש צוות, סוגיות בין-אישיות, קשיים וצרכים בעבודה, עבודת צוות.

תכנים מקצועיים: ע”י הרכז העסקי הכשרה מקצועית בנושאי היום-יום, העשרה מקצועית.

*אם במיזם יש בעלי תפקידים רצוי שהישיבה תכלול גם סבב עדכונים מפי כל אחד מהם

 1. קביעת שלבים קבועים לישיבה

(עם הזמן הופכים שלבים אלו להרגל שמאחד את כל הצוות)

שלב הדיווח העסקי

 • בחינת השבוע שהיה מבחינה עסקית, סקירת היעדים שהוגדרו והעמידה בהם, ההחלטות שנשארו פתוחות והיעדים לשבוע הבא, העלאת רעיונות לשיפור העבודה מבני הנוער.
 • הצגת נושא לדיון בישיבה הנוכחית (למשל שירות לקוחות, תהליכי ייצור וכו’

השלב החברתי

 • סבב בין המשתתפים שבו כל אחד מספר על השבוע שהיה לו, העלאת נקודות לשימור ולשיפור.
 • העברת משוב על הפן החברתי של התנהלות המיזם על ידי הנערים ועל ידי הרכזים.
 • ניתן לקיים פעילות חברתית נוספת שאינה קשורה במישרין למיזם.

דיון

 • דיון בנושאים שנקבעו, קבלת החלטות, הגדרת יעדים משותפים.

* אחראי הישיבה התורן כותב את הלו”ז, דואג לכיבוד מתקציב מוגדר, פורש בפתח הישיבה את נושאי הישיבה וכיו”ב.

נקודות למחשבה

חשוב ליצור אווירה של “קבוצת משימה”: להדגיש את האחריות ההדדית ולטפח את תחושת השותפות למטרה בקרב המשתתפים.

חשוב לשמור על מסגרת זמן סבירה (בין שעה לשעה וחצי) כדי לשמור על הריכוז.

כדאי להתייחס לישיבת הצוות כהזדמנות ליצירת דיאלוג עם בני הנוער, ולהעביר כמה שיותר מנושאי המפגש לאחריות בני הנוער.

ניתן לייצר תפקידים אישיים סביב ישיבת הצוות: רשם פרוטוקול, אחראי זמנים והגעה, אחראי לוגיסטי (כיבוד, סידור המקום, ועוד), הנחיית נושא דיון מסוים, בניית סידור עבודה וחלוקתו ועוד.

חשוב לתת לבני הנוער להשתתף בבחירת הנושא לדיון בישיבה כדי שירגישו שותפים מלאים לתהליך. ניתן לעשות זאת בסיום הישיבה (בהתייחס לנושא שיידון בישיבה הבאה), או במועד אחר לפני הישיבה עצמה.

פעם בחודש אפשר להכריז על מצטיין חודשי.

גיוון בנוהלי הישיבה: התבנית הקבועה של המפגשים חשובה מאוד, אך עם זאת יש להיזהר ממונוטוניות ומשעמום, היכולים להביא לחוסר ריכוז ולאי-שיתוף פעולה. בתוך כל שלב של המפגש אפשר להשתמש בכלים שונים לגיוון וליצירת עניין (ראו דוגמאות בהמשך).

אם המיזם פועל פחות מ-3 פעמים בשבוע או שלעובד במיזם יש רק משמרת אחת בשבוע, עדיף לקיים את הישיבה אחת לשבועיים.

רעיונות לתכנים לגיוון ישיבת הצוות

כל משתתף מציג את הדבר שהוא הכי גאה בו שקרה מאז הישיבה האחרונה – מאפשר התמקדות בהצלחות ובנקודות החוזק של כל אחד ולמידה דרך הצלחות.

סבב משתתפים שבו כל אחד מציין נקודת חוזק של מי שיושב מימינו.

כל אחד מהמשתתפים כותב על פתק את נקודות החוזק של הצוות, לאחר מכן המשתתפים מנחשים מה כל אחד כתב.

בכל שבוע אחראי אחד מבני הנוער להעלות סיטואציה מהעבודה בשבוע החולף ולתאר אותה מנקודת מבטו – לשבח או לשיפור.

כל אחד מהמשתתפים סוקר את השבוע מזווית הראייה שלו – כמה עבד, מה עשה וכיו”ב.

זה הסוד שלי – אחד מהמשתתפים בוחר אירוע או סיטואציה מהשבוע החולף וכולם מנסים לנחש במה מדובר בעזרת שאלות שמפנים אליו (לחלופין – אפשר להציג את האירוע בפנטומימה).

פיתוח מקצועי – אחד מבני הנוער אחראי לחפש מידע באינטרנט, בעיתונות או במקורות אחרים בנושא מקצועי מחיי המיזם, ולהציג כיצד הוא מתקיים בעולם הרחב.

תמונת החודש – לרוב בני הנוער מכשירי טלפון שבהם ניתן לצלם סיטואציה מחיי העבודה. אחת לחודש כל אחד מציג תמונה והמשתתפים בוחרים את תמונת החודש.

עיתון המיזם – אחת לחודש אחד מבני הנוער מכין “מיני עיתון”, שמדווח על מה שהתרחש במיזם באותו החודש.

חגיגת ימי הולדת, ציון אירועים.

עריכת ישיבות צוות מפעם לפעם בבית של אחד מבני הנוער.

הזמנת אורחים חיצוניים למיזם לישיבת הצוות מפעם לפעם (לקוח, מעטפת וכיו”ב).