IVN  להשקעות בעסקים חברתיים, חלוצת הקמת קרנות ההון סיכוי החברתיות בישראל, המנהלת את הקרן התלת מגזרית החברתית הראשונה בישראל IVN” – יוזמה” (בשיתוף עם המוסד לביטוח לאומי, משרד האוצר והמועצה הלאומית לכלכלה), קוראת לעסקים חברתיים המעוניינים בתמיכה לענות לקול קורא זה.

קרן IVN” יוזמה” שמה לעצמה מטרה ליצור הזדמנות לשינוי חברתי בר-קיימא על ידי השקעה וליווי עסקים חברתיים המתמקדים בהכשרה מקצועית ובתעסוקה של אוכלוסיות המודרות משוק העבודה.

אנו יוצאים בקול קורא זה במטרה לאתר, להשקיע וללוות עסקים חברתיים בעלי פוטנציאל גבוה ליצירת השפעה חברתית והיתכנות כלכלית, ולסייע להם לצמוח כעסק חברתי מניב ובר קיימא.

הינכם מוזמנים להגיש בקשה לקרן, במידה ואתם עסקים חברתיים (חברות בע״מ, עמותות או חל”צים) המעסיקים ישירות אנשים מהאוכלוסיות הבאות:

* אנשים עם מוגבלויות
* בני נוער בסיכון בגילאי 15-25
* מובטלים כרוניים המקבלים קצבת הכנסה
* מכורים לשעבר
* אסירים משוחררים
* הורים יחידים הזכאים לקצבת מזונות ו/או  הבטחת הכנסה
* קשישים הזכאים לקצבת זקנה והשלמת הכנסה

מה אנחנו מציעים?

*מימון – השקעה כספית של עד כ-1,000,000 ש”ח כהלוואה ו/או השקעת הון
*ליווי של הנהלת העסק החברתי במשך של למעלה משלוש שנים, על ידי אנשי צוות ומנטורים המומחים בהצמחת עסקים חברתיים בהיבט של: ניהול עסקי, פיננסי, חברתי ועוד.

לפרטים נוספים  אודותנו הכנסו לאתר שלנו ivn.org.il

 

להגשת הבקשה לחצו כאן

 

 

בהצלחה!

צוות IVN