IVN וקרן רוטשילד קיסריה משלבים כוחות, בקול קורא זה, במטרה לאתר יזמים עסקים – חברתיים, שהינם סטודנטים, המנהלים מיזמים עסקיים חברתיים בתחילת דרכם. מיזמים אשר מייצרים שינוי בר קיימא והשפעה חברתית מדידה, תוך כדי התבססות על אמצעי הכנסה עצמיים שלהם, וללא תלות בפילנתרופיה.
קרן רוטשילד קיסריה חרטה על דגלה את קידום המצוינות והיזמות החברתית בקרב סטודנטים לצורך כך חברה ל-IVN , במטרה ללוות מספר עסקים חברתיים, ולסייע להם להתבסס כעסק חברתי מניב.
  IVN מובילה את מגזר העסקים החברתיים בישראל ושואפת לשפר את חייהם של אוכלוסיות מוחלשות בישראל, ע”י חיזוק והצמחה של עסקים חברתיים  מבטיחים באמצעות: טיפוח, מימון וליווי המאפשר להם להתבסס כלכלית ולהרחיב את השפעתם החברתית. הארגון  מובל ע”י אנשי עסקים מהשורה הראשונה, ומנטורים אשר מביאים ידע ניהולי רחב מהעולם העסקי, מימון, וקשרים ליזמים ומיזמים חברתיים עסקיים בישראל.
במסגרת השותפות הנ”ל אנו פונים  ליזמים המנהלים עסקים חברתיים, המבוססים על מודל כלכלי – עסקי בתחומים הבאים:
פיתוח כלכלי, תעסוקה/הכשרה לתעסוקה של אוכלוסיות מוחלשות (*) בישראל, המבוססים על מודל עסקי כלכלי.

(*) אוכלוסיות מוחלשות: נוער בסיכון, אנשים עם צרכים מיוחדים, מובטלים..

המיזמים שיבחרו לתוכנית יהנו מחבילה הכוללת:
• מנטורינג במשך שנה – ע”י איש צוות מקצועי, מנטורים – אנשי/נשות עסקים בכירים/ות , ומומחי תוכן
• מימון – מענק של  כ  75,000₪, על פי עמידה באבני דרך
• כלים לבניית יכולות – בנושאים כגון: תכנית עסקית, פיתוח ארגוני, שיווק, ניהול משאבי אנוש, וכדומה.
קריטריונים לבחירה:

• תחום פעילות המוגדר לעיל במשך חצי שנה לפחות עם הכנסות מוכחות
• העסקת אוכלוסיות מוחלשות בתלוש שכר ובשכר מינימום לפחות.
• קיימות: למיזם פוטנציאל לביסוס חברתי וכלכלי ארוך טווח, ע”י יצירת מקורות הכנסה עצמאיים והגעה לרווחיות תוך פרק זמן סביר.
• השפעה: למיזם פוטנציאל שכפול והרחבה לאזורים ואוכלוסיות נוספות
• היזם/ת: בעל/ת מחויבות עמוקה למיזם ולפיתוחו, ובעל יכולת בניהול עסקי

התהליך:
הגשת טופס בקשה לצורך סינון ראשוני – עד 07.05.2017
·         ראיון אישי ובדיקת התאמה למועמדים שעברו את הסינון הראשוני.
·         וועדת שיפוט לבחינת המיזמים
יש להגיש את טופס הבקשה באופן מקוון בלבד עד יום א’ ה 07.05.2017
 מסמכים נלווים יש לשלוח לכתובת דוא”ל: Nirit@ivn.org.il
 לשאלות  ניתן לפנות ל חדווה החל מתאריך 23.4    hedva@ivn.org.il 073-2903325
בהצלחה,
צוות IVN

IVN – הינו ארגון השקעות חברתי המוביל את התפתחות המגזר העסקי חברתי בישראל, על ידי ניהול מגוון של קרנות השקעה חברתיות. אנו תומכים בעסקים החברתיים דרך מימון, תמיכה מקצועית, פיתוח עסקי ומנטורינג שהוכחו כמאיצים צמיחה עסקית ושינוי חברתי. אנו מאמינים שעל ידי טיפוח עסקים חברתיים בעלי פוטנציאל, עד סוף שנת 2025 נשפר את חייהם של למעלה מ 100 אלף איש ואישה מהאוכלוסיות המוחלשות בישראל.