קרן מהלך הוקמה במטרה להוביל ארגונים חברתיים לפיתוח הכנסות עצמיות, מתוך ליבת העשייה של הארגון, על ידי בניה ויישום מודל עסקי. הקרן מובילה השקעה חברתית אפקטיבית באמצעות בנייה ויישום של מודלים עסקיים, במטרה להקטין את התלות בפילנתרופיה הקלאסית, לגוון את מקורות המימון ולחזק את הקיימות הפיננסית בארגונים.

הקרן מורכבת מחברי וחברות ועד מנהל וועדה מייעצת של אנשי ונשות עסקים מובילים במשק הישראלי, אשר מלווים את הארגונים כמנטורים עסקיים.

הכנסות עצמיות בארגונים חברתיים:

קרן מהלך זיהתה מגמה חיובית של ארגונים חברתיים בישראל הבוחנים אפיקי פעולה מניב׳ הכנסות ורווחים. בין הסיבות למגמה האמורה ניתן להצביע על הצטמצמותם של מקורות המימון הפילנתרופיים המסורתיים, עלייה בצריכה של שירותים חברתיים ומספר הולך וגדל של עמותות וארגוני חברה אזרחית במקביל להתחזקותם והתמקצעותם. בנוסף, ניתן להבחין בדרישות מצד הגופים הפילנתרופיים המממנים להתנהלות על פי אמות מידה המקובלות בעולם העסקי, כמו אחריותיות, שקיפות, קביעת מטרות ויעדים, מנגנוני מדידה, פיקוח ובקרה וכדומה.

שינויים אלה הכינו את הקרקע להקמתן של יחידות רווח המתנהלות על פי אמות מידה עסקיות בקרב ארגונים חברתיים. הכנסות עצמיות מאפשרות, בראש ובראשונה, חופש פעולה תקציבי למובילי הארגונים.

להלן קול קורא להגשת מועמדות להשתתפות במחזור השני של קרן מהלך:

מטרת התכנית:

הגדלת תקציב הארגון המשתתף ממקורות הכנסה עצמיים תוך פיתוח פרויקט מניב הכנסה בסכום של 100,000-400,000 ₪ לשנה.

*יעד הרווח יקבע בהתאם לתקציב ויכולות הארגון.

יעדי תוכנית הליווי:

 1. פיתוח מודל חדשים ליצירת הכנסות עצמיות
 2. בניית תכנית עבודה ייעודית למימוש והטמעת מודל ההכנסות עצמיות על פי יעד כספי מוגדר.
 3. בניית תשתית ארגונית לתחום ההכנסות העצמיות בארגון ורכישת כלים עסקיים יישומיים למימוש המודל.
 4. הגדלת תקציב הארגון ממקורות עצמיים.

קרן מהלך מממנת תהליך הכשרה הכולל:

 • ליווי אישי בתהליך הקמת יחידת הרווח החל מניתוח ומיפוי שוק, דרך שיווק ובדיקת היתכנות ועד בניית תכנית עסקית רב שנתית. תכנית הליווי תועבר על ידי קבוצת מרום- חברת יעוץ לפיתוח תשתיות ארגוניות המובילה בתחום ההדרכה וההכשרה לשוק ההון החברתי. marompb.com
 • התכנית תמשך 12 חודשים ותכלול 50 שעות ליווי פרטניות לכל ארגון, 8 מפגשי למידה לכלל הארגונים בהנחיית אנשי המקצוע הבכירים והמובילים במשק הישראלי.
 • ליווי ומנטורינג איש׳ על ידי חברי בורד הנהלת קרן מהלך ואנשי מקצוע נוספים מהמובילים במשק.

לתוכנית יבחרו עד 7 ארגונים

קריטריונים להגשת מועמדות:

 • אישור ניהול תקין.
 • תקציב שנתי מעל 3 מיליון ₪. (כולל שווה ערך)
 • דמי השתתפות בסך 1000 ₪.
 • לארגון מנהל/ת קבוע/ה ומכהנ/ת בתפקיד לפחות שנה.
 • מינוי איש/אשת צוות מוביל לתוכנית המוגדר במינימום 50 אחוזי משרה.
 • התחייבות להשתתפות מנכ״ל במפגשים אסטרטגיים על פי לוח זמנים שיינתן מראש.

אופן הגשת המועמדות:

את המועמדות יש להגיש לא יאוחר מ- 7.9.2016 לדוא״ל mfund@shalgi.co.il בצירוף המסמכים הבאים:

 • אישור ניהול תקין בתוקף.
 • טופס בקשה מקוון, מאושר על ידי מנכ״ל ויו״ר העמותה. למילוי הטופס לחצו כאן.

לוחות זמנים:

תשובה חיובית על מעבר לשלב השני בתהליך המיון תינתן עד סוף חודש ספטמבר 2016. השלב השני כולל פגישה בנוכחות יו״ר, מנכ״ל ורפרנט הארגון.

השלב השלישי יכלול הצגה קצרה בוועדת מיונים הכוללת את חברי בורד קרן מהלך והשותפים האסטרטגיים.

הודעה סופית תינתן עד ה- 10.11.2016. תחילת התכנית: 30.11.2016.

לכל שאלה ניתן לפנות לעינת

einat@marompb.com

077-5004265

052-4782462