הגשת בקשה

בקשות יש להגיש עד ה – 2/7/2017 לכתובת office@2b-community.com
פניות מתאימות תענינה עד ל – 2/8/2017