הסקר השנתי NatWest SE100 Data Report מבוסס על נתונים פיננסיים של 2,120 עסקים-חברתיים, מהם נבחנה הצמיחה במיזמים בעלי רצף פעילות של 3 שנים ויותר.

ממצאים מרכזיים

מחזור הפעילות השנתי הכולל של העסקים-החברתיים שנסקרו עמד בשת 2016 על 8.5 בליון פאונד.

100 העסקים החברתיים המובילים על פי מדד se100 ביותר השיגו צמיחה ממוצעת של 932%.

figure1 top 100

קצב הצמיחה של סקטור העסקים החברתיים עומד על 61% בממוצע. זהו קיטון בקצב הצמיחה לעומת ממוצע 4 השנים האחרונות העומד על 73%, ההאטה בקצב הצמיחה מיוחסת בחלקה ליציאת בריטניה מן האיחוד האירופי.

figure2 over 3 years

קצב הצמיחה של 100 העסקים החברתיים המובילים היה שני רק לקצב הצמיחה של 50 חברות הטכנולוגיה המובילות על פי מדד דלויט בבריטניה.

figure3 ternover

סקטור העסקים-החברתיים עדיין הפכפך. 57% מהעסקים החברתיים שנסקרו צמחו בשנת 2016, 42% חוו ירידה בצמיחה בשנת 2016, פחות מ2% לא צמחו ולא התקווצו.

figure4

60% מהעסקים החברתיים סיימו את שנת 2016 ברווח, 40% סיימו בהפסד.

הרווח הכולל של העסקים-החברתיים שנסקרו עמד על 934 מליון פאונד. רוב הרווחים מיועדים להשקעה ביעדים חברתיים וסביבתיים.

84% מעסקים-החברתיים הם קטנים או זעירים. מחזור הפעילות החציוני של העסקים שנסקרו היה 92 אלף פאונד.

100 העסקים החברתיים הגדולים ביותר אחראים ל-76% מהמחזור הכולל של המיזמים הנסקרים (6.5 בליון פאונד).

ממצאים על פי מחזות

The_NatWest_SE100_Data_Report_May_2017_013