השבוע- יצא לאור הספר: “עסקים חברתיים- מרחב השפעה חדש” המהווה נדבך נוסף בפיתוח התחום החשוב,

כתיבתו- הובלה בשנה וחצי האחרונות ע”י יובל דרור, משה גרומב ואודי ענפי ואליהם חברו לכתיבת פרקים ייעודיים גם רחל בנזימן, עינת רובינשטיין ועמרי בורל (חברותינו לפורום העסקים החברתיים ב”ציונות 2000″).

 

ואלה פרקי הספר:20171212_2046231

הפרק “מבוא לעסקים חברתיים” סוקר את התפתחות התחום בישראל ובעולם ומלמד על האתגרים העומדים לפתחו.

הפרק “הקמת מיזם עסקי-חברתי” מתמקד בנקודת המבט של היזם ובאתגר של יוזמה להתמודדות עם בעיה חברתית בראייה עסקית.

הפרק “פיתוח הזרוע העסקית בעמותה” עוסק בנקודת המבט של הארגונים למטרות חברתיות, העמותות והחברה האזרחית (המלכ”רים) ודן בשאלת בניית הרגל הכלכלית לחיזוק היציבות והקטנת התלות במימון ציבורי ופילנתרופי.

הפרק “הזרוע החברתית של התאגיד” מתמקד בנקודת המבט של העסק למטרות רווח ומנהליו המעוניינים לפתח אסטרטגיה של יצירת ערך משותף חברתי ועסקי.

הפרק “עסקים חברתיים במרחב השלטון המקומי” דן בעסקים חברתיים ברשויות המקומיות ובוחן את נקודת המבט של הרשות והעומדים בראשה.

הפרק “השקעות משפיעות ומכשירי מימון” עוסק בנקודת המבט של התורם והמשקיע החברתי ובשאלת המימון של עסקים חברתיים.

הפרק “מדידת ההצלחה של עסקים חברתיים” פונה אל נקודת המבט של החוקר והמעריך.

הפרק “מעסק חברתי למרחב של השפעה משותפת” מכנס את המגמות שנסקרו בפרקי הספר כדי להביא למודעות את רעיון ההשפעה המשותפת (collective impact) – הערך המוסף של פעולה משותפת ומשלבת של השחקנים במרחב החברתי.

לקריאת הספר באתר הוצאת נדב

להזמנת הספר ניתן לפנות למחברים בכתובת adamid@inter.net.il | yuval@minga.co.il‬