התפתחות תחום העסקים החברתיים וההשקעות החברתיות בישראל מלווה במקביל בפעילות גדלה והולכת של חוקרים, מדיסציפלינות מדעיות שונות, המתמקדים בהיבטים שונים של התופעה ובמשמעויותיה.

כמוסד העוסק בפיתוח ההכשרה והמחקר בתחום העסקים החברתיים וההשקעות החברתיות, שמח בית הספר למינהל עסקים להמשיך לתת ביטוי לפעילות זו בכנס המחקר השני שייערך ביום שלישי, 15.11.2016 בקמפוס המסלול האקדמי ממכללה למינהל.

את ההרצאה המרכזית יישא פרופ’ לסטר סלמון, מאוניברסיטת ג’והנס הופקינס בארה”ב, שבספרו The New Frontiers of Philanthropy הוא מנתח את השינויים החלים בארצות שונות בחזית ההשקעות החברתיות ומשמעויותיהן.

בכנס יוצגו ממצאי פרויקט ICSEM* בארץ, כמו גם עבודות מחקר של חוקרים ישראלים בנושאי השקעות חברתיות, עסקים חברתיים, אחריות תאגידית של עסקים ונושאים משיקים.

מלגות יחולקו לסטודנטים לתואר שני ושלישי הכותבים עבודות מחקר בתחומי עסקים חברתיים ונושאים משיקים.

להרשמה