הכנס האקדמי לעסקים חברתיים והשקעות חברתיות בישראל נערך במסלול האקדמי המכללה למנהל בשותפות עם המרכז לאחריות חברתית-תאגידית, קרן דואליס וקרן רוטשילד. יו”ר הכנס: פרופ’ בני גדרון – המכללה למנהל, דובר ראשי: פרופ’ לסטר סלומון – אוניברסיטת ג’ון הופקינס.

בין מושבי הכנס נערכו דיונים סביב מחקרים אקדמאים ומקרי בוחן מהשטח בנושאים: השקעות חברתיות, קואופרטיבים כעסקים חברתיים בישראל ובאיטליה, מקומה של הפילנטרופיה במימון עסקים חברתיים, יזמות עסקית-חברתית בתוך חברות עירוניות בישראל, התרבות הארגונית והסגנון הניהולי בעסקים חברתיים, תחרויות פרסי עידוד כמנגנון ייזום ומימון של עסקים חברתיים, ועוד.

הרצאה מרכזית:

A Global Perspective on the New Frontiers of Social Investment: Implications on Policy, Practice and Research

Prof. Lester Salamon – Johns Hopkins University

With the resources of both governments and traditional philanthropy barely growing or in decline, yet the problems of poverty, ill-health and environmental degradation ballooning daily, it is increasingly clear that new models for financing and promoting social and environmental objectives have become urgently needed. Fortunately, a significant revolution appears to be underway on the frontiers of philanthropy that is providing at least a partial, though still embryonic, response to this dilemma. The heart of this revolution is a massive explosion in the tools of philanthropy and social investment, in the instruments and institutions being deployed to mobilize private resources in support of social and environmental objectives. Where earlier such support was limited to charitable grants and gifts made available directly by individuals or through charitable foundations and corporate giving programs, now a bewildering array of new instruments and institutions has surfaced—loans, loan guarantees, private equity, barter arrangements, social stock exchanges, bonds, social secondary markets, capital aggregators, and many more. Drawing on his new Oxford University Press book, New Frontiers of Philanthropy, Dr. Lester M. Salamon of Johns Hopkins University will provide a roadmap to these new actors and tools, discuss what is driving their development, and assess the shortcoming that still impede their development and the steps that are needed in response.


לצפיה בחוברת תרצירי המאמרים ולהדפסתה לחצו כאן