איך עסקים חברתיים טובים עושים את זה?

“יזמות והתרחבות לטובת אימפקט” (Innovation and Scaling for Impact) מאלץ אותנו להעריך מחדש כיצד ארגונים במגזר החברתי יוצרים ערך. כריסטיאן סילוס וג’ואנה מאיר שואבים מעשורים של מחקר ומתגברים על תפיסות מוטעות מושרשות, בדרך לניסוח של הליבה בה צריכים ארגונים חברתיים השואפים לאיפקט חברתי להתמקד.

המחברים מצביעים על ההתעלמות מהקשר שבין השקעות העלולות להכשל (יזמות) לבין הרחבה של אסטרטגיות קיימות (התרחבות). בתוך כך, מתברר שהניהול המאתגר של המתח בין יזמות להתרחבות מגדיר במידה רבה את הארגון ואת האימפקט שלו.

המחברים בוחנים פתולוגיות של יזמויות העלולות להוריד ארגונים מן הפסים בכך שהן מסכלים את מאמציהם ללהט בין ציוויים שונים. אז, באמצעות ארבעה מקרי בוחן עשירים, הם מסרטטים בפירוט ארבעה ארכיטיפוסים של יזמויות המצליחות לעקוף את הפתולוגיות האלו ולשלב יזמות בהתרחבות.

הקוראים יצאו עם מודלים קונספטואליים של הובלת ההתקדמות בארגונים חברתיים ועם כלים יישומיים להגדרת העתיד הארגוני.

לפרטים נוספים

לרכישה מקוונת