הפורום לעסקים חברתיים בישראל מורכב מבעלי עניין מרכזיים בקידום נושא העסקים החברתיים בישראל ובהם ארגוני חברה אזרחית, ארגוני תשתית, קרנות, חממות, מאיצים, מרכזי הכשרה, חוקרים, משפטנים ויועצים.

חברות וחברי הפורום פועלים כפרטים וכארגונים לקידום תחום העסקים החברתיים בישראל במגוון דרכים. יחד אנו פועלים לקידום תחום העסקים החברתיים אל מול המחוקק, רשויות הממשלה, משקיעים, יזמים, רשויות מקומיות ועסקים.

לצד הפורום לעסקים חברתיים פועל בחודשים האחרונים פרום נוסף של מנהלים ויזמים של עסקים חברתים. הפורום נועד להציף ולענות על צרכי היזמים והמנהלים הפועלים בשדה בישראל.

במפגש שהתקיים היום בבית הצערים, מזא”ה 9, בתל אביב בין נציגי הפורומים נידונה האפשרות לחבר בין שני הפרומים. מוצע שנציגי היזמים והמנהלים יצטרפו לפורום ארגוני התשתית בנוסף להמשך הפעילות העצמאית של פורום היזמים. זאת במטרה להרחיב את פריזמת ההתיחסות של הפורום לעסקים חברתיים בישראל מבלי לגרוע מהמענה הייחודי של פורום היזמים לצרכים העולים מהשטח.