הקרנות יתמקדו בשילוב אוכלוסיות מוחלשות ובעלי מוגבלויות בשוק העבודה


פורסם על ידי: טלי חרותי-סובר “דה מרקר” 


ועדת המכרזים הבינמשרדית בהובלת משרד האוצר, ובשיתוף המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה והמוסד לביטוח לאומי, בחרה הבוקר (א’) את הזוכות במכרז להקמה והפעלת קרנות יוזמה חברתית – עמותת קרן דואליס להשקעות חברתיות בראשות חנוך ברקת, והקרן הישראלית להשקעות חברתיות בע”מ ועמותת רשת הון סיכוי לישראל – Israel Venture Network – IVN, בראשות מיכל זימלר.

הזוכים יקימו ויתפעלו קרנות להשקעה בעסקים חברתיים בישראל, שיתמקדו בשילוב אוכלוסיות מוחלשות ובעלי מוגבלויות בשוק העבודה.

הקמת שתי הקרנות מהווה קפיצת מדרגה משמעותית עבור שוק העסקים החברתיים המתפתח. המודל החדשני של הקרנות מאפשר ל”משקיעים חברתיים” להעניק הלוואה נושאת ריבית לטובת קידום מטרות חברתיות, ולהגדיל בצורה משמעותית את היקף הכספים המושקעים בעסקים חברתיים. הסכום הכולל שגייסו הקרנות ממקורות פילנתרופיים וממקורות עסקיים עומד על כ-30 מיליון שקל, זאת בנוסף ל- 20 מיליון שקל, שהקצתה הממשלה באמצעות משרד האוצר וקרנות הביטוח הלאומי.

לכתבה באתר דה מרקר