פרסום זה הוא השלישי בסדרת פרסומי ארגז כלים שפותחו על ידי צוות “עשינו עסקבציונות 2000. בארגז כלים זה יתוארו ויודגמו כלים ופרקטיקות לניהול משאבי האנוש בעסק חברתי מכוון תעסוקה. במקרה של “עשינו עסק” מדובר באוכלוסיית נוער בסיכון, אך הכלים אשר יובאו כאן רלוונטיים לכל עסק חברתי שבו לתעסוקה ערך שיקומי או חברתי משמעותי. בפרסום זה נתמקד עבודה עצמאית של בני הנוער,לצפיה בחלק הראשון של ארגז הכלים לחצו כאןלהורדת ארגז הכלים המלא בפורמט להדפסה לחצו כאן.


התקנון מהווה מסגרת ברורה לפעילות המיזם ומייצג את מדיניותו. התקנון מתייחס לחובותיהם ולזכויותיהם של המשתתפים מעצם היותם עובדים ושותפים למיזם ולמסגרת, לנורמות שלה ולערכיה. התקנון מבהיר מראש נושאים שעמם אנו עשויים להתמודד, ולכן חשוב שיהיה מוגדר וברור על מנת לתאם ציפיות וליצור מסגרת ברורה של עבודה והתנהגות.

למה לבנות תקנון?

 • יצירת סביבת עבודה בטוחה ובהירה עבור הנערים במיזם
 • העצמת תחושת השותפות והמעורבות של הנערים.
 • יצירת מערכת נורמות התנהגות קבוצתית חיובית.
 • הגדרת חובותיהם וזכויותיהם של הנערים במיזם.
 • העצמת תחושת הביטחון העצמי והשייכות של הפרט בתוך המיזם.

איך עושים את זה?

תהליך הניסוח והחתימה על התקנון של המיזם העסקי-חברתי

תהליך הניסוח והחתימה על התקנון של המיזם העסקי-חברתי

נקודות להתייחסות בתקנון

 • איחורים והיעדרויות
 • הפסקות
 • נהלים שונים – נהלי פתיחה וסגירת משמרת, חלוקת משמרות
 • כללי התנהגות – כלפי צוות ניהולי, העובדים האחרים, הלקוחות וכו’
 • עישון, שימוש בטלפון
 • ישיבות צוות ופעילויות אחרות

נקודות למחשבה

 • שפת התקנון צריכה להיות ברורה ומובנת לכולם. שפה גבוהה או פורמלית מדי עלולה לפגוע בתחושת השייכות והשותפות של בני הנוער, ואילו שפה נמוכה עלולה להפחית מערך החוזה.
 • יש לוודא כי התקנון מקיף את כל התחומים שעמם אנו מתמודדים בשגרת היום-יום של המיזם (איחורים, יחס ללקוחות, תגמול ועוד) וכולל הגדרות ברורות של הסנקציות שינקטו במקרה שהתקנון מופר.
 • כתיבת תקנון קבוצתי עלולה להיות נקודה רגישה עבור בני נוער מסוימים. במצב כזה אפשר להכניס תיקונים בתקנון הקבוצתי וליצור תקנון נוסף, אישי, מול הנער.
 • תקנון עמוס מדי עלול להיות לא ברור דיו ולכן אפשר לחלק אותו לנושאים (חובות- זכויות, חינוכי/ עסקי/ חברתי, מקצועיות/ התנהגות ועוד).
 • כתיבת התקנון יכולה להיות חלק מפעילות חברתית. כדאי לבנות אותו בצורה יצירתית שתגביר את מעורבות בני הנוער ואת תחושת האחריות שלהם לשמירה עליו.
 • חשוב לבדוק את הרלוונטיות של התקנון אחת לתקופה מוגדרת יחד עם בני הנוער ולעדכן אותו במידת הצורך.
 • יש לוודא כי בני הנוער אינם מנסחים תקנון לא חוקי בלהט התהליך. לדוגמה, סעיף הקובע כי במקרה של איחורים יחויבו בני הנוער לעבוד מבלי לקבל שכר.