הרשמה לאתר הפורום

אם טרם נרשמתם לאתר הפורם לעסקים חברתייםם עליכם לעשות זאת בטרם תוכלו לרשום עסק חברתי / ארגון תומך חדש ובטרם תוכלו לתבוע בעלות על עסק חברתי חדש באינדקס.

הרשמה לאתר הפורום
להוספת עסק חברתי / ארגון תומך לאינדקס לחצו כאן