מחקר שערך פרופ’ יורם מרגליות ביוזמת ארגון IVN, המקדם עסקים חברתיים בישראל, והג’וינט – הביא את נציגי רשות המסים, משרד המשפטים ומשרד האוצר לבחון קידום חקיקה שתאפשר הענקת הטבות למשקיעים בעסקים חברתיים


פורסם על ידי אפרת נוימן “דה מרקר”


האם ראוי לתת הטבות מס למשקיעים בעסקים חברתיים – שמטפלים באתגר חברתי או סביבתי באמצעות כלים עסקיים, כשהם מכוונים לרווח פיננסי וחברתי גם יחד?

במצב הקיים, המדינה פוטרת הכנסות של מוסד ציבורי ממס ומאפשרת זיכוי מס למי שתורם לו. לפי אותו ההיגיון, ראוי לתת הטבות מס גם לעסק חברתי שמספק מוצרים ציבוריים ומקדם צדק חלוקתי.

השאלה הזאת נבחנה במחקר שערך פרופ’ יורם מרגליות מבית הספר למשפטים באוניברסיטת תל אביב. את המחקר יזמו ארגון IVN – ארגון הפועל ללא מטרות רווח, הפעילים בו בכירים בעולם העסקי והוא מקדם עסקים חברתיים בישראל – והג’וינט. המסקנה העולה מהמחקר היא שראוי לתת הטבות מס למשקיעים בעסקים חברתיים ולהכיר בהוצאות של עסקים חברתיים שנדרשות לשם קידום המטרה החברתית, גם אם הוצאות אלה אינן עונות להגדרה המקובלת של הוצאה בייצור הכנסה. התנאי לכך הוא שתימצא דרך להגדיר מהו עסק חברתי ולפקח על יישום ההגדרה ברמה דומה לזו הנהוגה בבריטניה.

לקריאת המאמר באתר דה מרקר


המחקר המלא של פרופ’ מרגלית להורדה כקובץ PDF